Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής

Έχοντας ως γνώμονα το γεγονός ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι στρατηγικής σημασίας εργαλείο για τις επιχειρήσεις, η I.C.T.C. βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους – εργαζομένους, οι οποίοι χρειάζονται τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα στο χώρο της εργασίας τους, παρέχοντας τις απαραίτητες θεωρητικές και κυρίως πρακτικές γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών σεναρίων.

Η εκπαίδευση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής τελικών χρηστών (εφαρμογών γραφείου), απευθύνεται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών δημο­σίου και ιδιωτικού τομέα, που επιθυμούν αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο.

Η I.C.T.C. είναι σε θέση να καλύψει τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες, είτε στους χώρους του Εκπαιδευτικού της Κέντρου στην Αθήνα, μέσω συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, είτε και στους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους της Εταιρίας σας, ακόμα και με την παροχή του απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Για την καλύτερη δυνατή παροχή εκπαίδευσης Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής, πριν από την έναρξη ενός σεμιναρίου η I.C.T.C. σας παρέχει Evaluation test, όπου με την βοήθεια των εξειδικευμένων Συμβούλων της, πραγματοποιείται η κατάλληλη και ορθή ένταξη των εκπαιδευομένων στα αντίστοιχα τμήματα (ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και την εμπειρία που προϋπάρχει). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας Customize ύλης με βάση συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποιο έργο που έχει ανατεθεί.

Η I.C.T.C. σας παρέχει τη δυνατότητα επανάληψης των εκπαιδεύσεων σας εντελώς δωρεάν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της αρχικής σας εκπαίδευσης προκειμένου να διασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή αφομοίωση γνώσεων. Η επανάληψη των μαθημάτων πραγματοποιείτε στους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου της I.C.T.C. και μόνο σε προγραμματισμένα τμήματα.

Παρέχοντας ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές λύσεις με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους, η I.C.T.C. είναι σε θέση να καλύψει πλήρως όλες τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες αποφέροντας τα επιθυμητά αποτελέσματα.