Εκπαίδευση

Για την εταιρική ταυτότητα της I.C.T.C., ο άνθρωπος αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Το προτεινόμενο ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης μας σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα και σύγχρονα μέσα διεξαγωγής που χρησιμοποιούνται σε κάθε στάδιο, έχει αποδειχθεί ως το πλέον αποδοτικό για την εκπαίδευση ενηλίκων σε κάθε τομέα της επαγγελματικής δραστηριότητας και της επιχειρηματικής δράσης.

Η I.C.T.C. προσφέρει τον μέγιστο αριθ­μό σεμιναρίων στην Ελληνική αγορά, τα οποία καλύ­πτουν όλο το εύρος της Τεχνικής Εκπαίδευσης σε όλες τις Τεχνολογικές Πλατφόρμες (Microsoft, Cisco, Linux, Oracle, Citrix, VMware, CompTIA κ.α.), Εφαρμογών Γραφείου (Microsoft Office, Graphics, Web Design, κ.α.) καθώς και Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων (Χρηματοοικονομικά, Λογιστικά, Τραπεζικά, Management, Marketing, Πωλήσεις, Γραμματείς, Προμήθειες, κ.α.).

Οι εξειδικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της I.C.T.C. επικεντρώνονται στην οργάνωση και υλοποίηση τεχνικών σεμιναρίων πληροφορικής (Τεχνική Εκπαίδευση), Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής (Εκπαίδευση Τελικών Χρηστών) και επιχειρησιακών δεξιοτήτων (Business Skills) σε επιχειρήσεις, τράπεζες, οργανισμούς δημο­σίου και ιδιωτικού τομέα, κα­θώς επίσης και σε ιδιώτες.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της I.C.T.C., μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: 210-9230099, 211-5002900 & 801-5002900.

Λαγουμιτζή 24, 176 71-Καλλιθέα-Αθήνα