Ενοικίαση Εξοπλισμού

Χρησιμοποιείστε τον τεχνολογικό εξοπλισμό της I.C.T.C. για να εκπαιδεύσετε το προσωπικό της Εταιρίας σας, πελατών σας ή συνεργατών σας. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός της I.C.T.C.  περιλαμβάνει Η/Υ (hyper-v ή όχι), περιφερικά Η/Υ, Data Projector κ.α., ανάλογα με το τι απαιτεί η εκπαίδευση που θέλετε να υλοποιήσετε. Επίσης, εάν το επιθυμείτε η I.C.T.C. μπορεί να αναλάβει και την όλη διαδικασία μεταφοράς του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Ενοικίασης Εξοπλισμού της I.C.T.C., μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: 210-9230099, 211-5002900 & 801-5002900.

Λαγουμιτζή 24, 176 71-Καλλιθέα-Αθήνα