Η I.C.T.C. ιδρύθηκε προκειμένου να αποτελέσει τον πρωτοπόρο στον τομέα της Επαγγελματικής, Τεχνικής και Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Έχοντας ως γνώμονα το γεγονός ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι στρατηγικής σημασίας εργαλείο για τις επιχειρήσεις, η εταιρεία βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους – εργαζομένους, οι οποίοι χρειάζονται τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα στο χώρο της εργασίας τους, παρέχοντας τις απαραίτητες θεωρητικές και κυρίως πρακτικές γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών σεναρίων και επιχειρησιακών δεξιοτήτων.

Όραμά μας είναι να δημιουργούμε επαγγελματίες με γνώση ουσιαστική, με εργαλεία δουλειάς, με λύσεις που θα τους αυξήσουν την παραγωγικότητα τους και να λάβουν n να διατηρήσουν τη θέση που τους αξίζει.

Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε προικισμένους ανθρώπους, μελλοντικούς ηγέτες στο χώρο των τεχνολογιών και της πληροφορικής, με ιδιαίτερες ανθρώπινες και επαγγελματικές αξίες.

Οι στόχοι μας είναι υψηλοί γιατί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Μια διαφορά που, με τη δουλειά μας, συμβάλουμε τη βελτίωση της ανθρώπινης διαβίωσης.

Σκέψη μας είναι να παρέχουμε άριστη ποιότητα εκπαίδευσης, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Η αύξηση αυτή έχει ως συνέπεια την αύξηση των εσόδων του ατόμου και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Όραμά µας και φιλοσοφία µας είναι να παρέχουμε στους συνεργάτες µας εξαιρετικής ποιότητας εξυπηρέτηση σε θέματα κατάρτισης, κάνοντας τη ζωή τους πιο απλή και πιο εύκολη.
Ανταποκρινόμαστε µε σεβασμό και αληθινό ενδιαφέρον για την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών µας.

Η εταιρική µας κουλτούρα συνδέεται άμεσα µε τον ανθρώπινο αλλά και τον κοινωνικό παράγοντα. Και θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα την έννοια της λέξης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Πιστεύουμε στις μακροχρόνιες σχέσεις µε τους πελάτες µας, τους οποίους αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστούς και μοναδικούς ανθρώπους.

Κάνουμε την ουσιαστική διαφορά από τον ανταγωνισμό και στηρίζουμε κάθε δραστηριότητα, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, εξατομικευμένη εκπαίδευση και πάνω απ’ όλα, ανθρωποκεντρική.

Οι βάσεις πάνω στις οποίες έχει χτιστεί n εταιρεία αποτελούν τα θεμέλια μια οργανωτικής φιλοσοφίας, που συνιστάται στον επαγγελματισμό αλλά και στις οικογενειακές αξίες και τους οικογενειακούς δεσμούς.

Γι’ αυτούς τους λόγους, θεμελιώνουμε το «Moto» μας, το οποίο συνοψίζει όλα τα προαναφερόμενα: