Consulting

Οι υπηρεσίες Consulting της I.C.T.C. εστιάζουν την προσοχή τους στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Αποσκοπώντας στην εύρεση και τον εντοπισμό των ιδιαίτερων και συγκεκριμένων αναγκών σας, σχεδιάζουμε από την αρχή μια ολοκληρωμένη στρατηγική, με τη δική σας πάντοτε συμμετοχή σε κάθε στάδιο, ώστε να καθοριστούν επακριβώς οι ανάγκες, οι απαιτήσεις, οι στόχοι και οι προδιαγραφές, προκειμένου να αναδείξουμε το πλαίσιο, τις επιλογές, τις προοπτικές αλλά και να εμπλουτίσουμε τη διαδικασία με τις καταλληλότερες λύσεις.

Συνέπεια της πολυετούς εμπειρίας στο χώρο της εξειδικευμένης τεχνικής εκπαίδευσης, η I.C.T.C. σας παρουσιάζει μια επιπλέον δραστηριότητα της στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών – Consulting. Οι σύμβουλοι τεχνολογίας (Consultants) δεν είναι απλός είναι τίτλος, αλλά φέρει ευθύνη. Ευθύνη των στόχων και έργων που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας, που παραμετροποιούν και κυρίως που υποστηρίζουν μετά την ολοκλήρωση τους.  Για την I.C.T.C. και τους συμβούλους της, το ζήτημα δεν είναι μόνο η ανάληψη και η ολοκλήρωση ενός έργου, είναι η παρακολούθηση αυτού, το εάν και τα πόσον έχει υιοθετηθεί πλήρως η χρήζει περεταίρω επεξεργασία. Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε μια νέα μεθοδολογία (carrier pathconsulting), κατά την οποία ακολουθούνται συγκεκριμένα και προσεκτικά βήματα σχεδιασμού και οργάνωσης (αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, σχεδιασμός επιχειρηματικού σχεδίου – business plan, εκπαίδευση στελεχών, εκπαίδευση χρηστών, αξιολόγηση κτλ).

Με την υπογραφή της I.C.T.C., αναγνωρίσαμε ότι η αγορά αναζητά πλέον όχι μόνο καινοτόμες αλλά πρωτίστως βιώσιμες λύσεις κατά μήκος ολόκληρης της επιχείρησης. Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας ώθησε στο να δημιουργήσουμε με τους συνεργάτες μας σταθερές σχέσεις, παρέχοντες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Λαμβάνοντας υπόψη το βαρόμετρο των συνθηκών της αγοράς, τον ανταγωνισμό, τις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις, δημιουργούμε μια νέα αρχιτεκτονική, με καθετοποιημένες λύσεις, που αφορούν στις τεχνολογίες αιχμής.

Η φιλοσοφία μας, η οποία υλοποιείται με τους εξειδικευμένους συμβούλους της I.C.T.C., είναι να παρέχουμε τις συμβουλές εκείνες που θα είναι απόλυτα προσανατολισμένες στους συνεργάτες μας και θα επιτύχουν τη μέγιστη ικανοποίηση. Η I.C.T.C. διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται για την εκπόνηση των σχεδίων αυτών. Ένα δυναμικό που προέρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο και παράλληλα είναι οι πλέον έμπειροι business και technical consultants με συμμετοχές σε πολύ μεγάλα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα συστήματά μας, πλήρως παραμετροποιήσιμα, μπορούν να καλύψουν απόλυτα και τις δικές σας ανάγκες, προσφέροντας υπηρεσίες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μέγιστη απόδοση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας

Δραστηριότητες σε Τεχνολογίες Αιχμής: Σχεδιασμός Συστημάτων, Project Management, Usability Evaluation, Network Installation and Administration, Surveillance Systems Installation, Software Installation, Data Storage and Data Analysis, Technical Support, Εκτίμηση Αναγκών σε εξοπλισμό (Hardware), Θέματα Αρχιτεκτονικής Λογισμικού, Σχεδιασμός και Προσαρμογή Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογών, Process Management, Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Εκτίμηση Εκπαιδευτικών Αναγκών, Αξιολόγηση Προσωπικού, Μελέτες, Marketing Plan, Χάραξη Στρατηγικής και Επιχειρησιακής Πολιτικής, Internet Strategy και άλλα πολλά..

Σας προσκαλούμε να διαπιστώσετε οι ίδιοι την διαφορετικότητα μας και την εμπειρίας μας στην δημιουργία ολοκληρωμένων και ρεαλιστικών λύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες Consulting της I.C.T.C., μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: 210-9230099, 211-5002900 & 801-5002900.

Λαγουμιτζή 24, 176 71-Καλλιθέα-Αθήνα